Hotărârea nr. 60/15.02.2023 privind aprobarea redevenței pentru CMID Remetea, în cadrul documentației de atribuire „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Remetea compus din  instalații de tratare, sortare, compostare și eliminarea prin depozitare a deșeurilor,  inclusiv stația de sortare de la Sânsimion, din Județul Harghita”; Hot 60-2023