Hotărârea nr. 59/31.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2020-2024; Hot 059-2021