Hotărârea nr. 52/15.02.2023  privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate; Hot 52-2023