Hotărârea nr. 518/17.12.2021 privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174B, având ca obiect „Refacere DJ 174B, comuna Bilbor, podeț km 1+600 și km 2+200, deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016; Hot 518-2021