Hotărârea nr. 51/20.02.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 237/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Renovarea energetică a Direcției Județene de Evidența Persoanelor a Județului Harghita, Corp C1 + corp C2 – Clădire administrativă și centrala termică”; Hot 051 – 2024