Hotărârea nr. 51/15.02.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita, la care Județul Harghita este membru asociat; Hot 51-2023