Hotărârea nr. 51/25.02.2021 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziționare a unui imobil prin licitație publică precum și împuternicirea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru mandatarea reprezentanților județului Harghita; Hot 051-2021