Hotărârea nr. 5/28.01.2022 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ”; Hot 005-2022