Hotărârea nr. 49/20.02.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 239/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, Pavilioanele 1, 3, 4, 5, 7”, localitatea Bilbor, județul Harghita; Hot 049 – 2024