Hotărârea nr. 49/15.02.2023 privind preluarea în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a unor terenuri aflate în proprietatea comunelor Ditrău și Remetea în vederea realizării în comun a unui „Drum de acces la Centrul de Management al deșeurilor Remetea”; Hot 49-2023