Hotărârea nr. 476/09.11.2021 privind aprobarea prețurilor unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 2021-2022, LOT 4 ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita;Hot 476-2021