Hotărârea nr. 476/07.12.2023 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 146/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind investiția „CONSTRUIRE CENTRU DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII, CASA DE TIP FAMILIAL CURCUBEU SI CASA DE TIP FAMILIAL WITTE SI REALIZARE BRANSAMENTE” și ,,DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR C1 (SERA DE FLORI-P), C2 (ANEXA-P), C6 (SPĂLĂTORIE-P) C7 (MORGA-P) ȘI C8 (ANEXA-P)”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii; Hot 476 – 2023