Hotărârea nr. 475/28.10.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe bază de protocol, a suprafeței de teren de 1500 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 67918, situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita pentru construirea de locuințe de serviciu prin Programul "Construcţia de locuinţe de serviciu” și realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției; Hot 475-2021