Hotărârea nr. 471/28.10.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu constituit în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, Școlii Profesionale Speciale„Szent Anna” Miercurea-Ciuc și al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita; Hot 471-2021