Hotărârea nr. 470/28.10.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2021, privind aprobarea Cererii de tragere nr.2 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă; Hot 470-2021