Hotărârea nr. 47/25.02.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în suprafața de 5.769 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 55705 și 52224, respectiv clădire cu suprafață construită de1.400,60 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 55705-C1, liber de orcie sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Amenajarea Ambulatoriu la  parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea Ciuc”; Hot 047-2021