Hotărârea nr. 469/28.10.2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 136, km 23+395 – 23+510, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Avrămești; Hot 469-2021