Hotărârea nr. 468/28.10.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 13/2021 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”; Hot 468-2021