Hotărârea nr. 465/28.10.2021 privind aprobarea participării U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice prin intermediul platformei/aplicației informatice a Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita”; Hot 465-2021