Hotărârea nr. 464/28.10.2021 privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca obiect „Refacere DJ 132, comuna Lueta (35+970 – 0,5 km) și Merești (33+400-33+500), deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016; Hot 464-2021