Hotărârea nr. 457/28.10.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150 – 62+751”; Hot 457-2021