Hotărârea nr. 457/20.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare; Hot 457 – 2023