Hotărârea nr. 45/25.02.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”; Hot 045-2021