Hotărârea nr. 449/14.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000 – 16+000”; Hot 449 – 2023