Hotărârea nr. 421/21.10.2021 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 278/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021; Hot 421-2021