Hotărârea nr. 420/21.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021; Hot 420-2021