Hotărârea nr. 411/24.09.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actului adițional încheiat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi  ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2; Hot 411-2021