Hotărârea nr. 408/09.12.2022 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Mureş în parteneriat cu Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură; Hot 408-2022