Hotărârea nr. 405/24.09.2021 privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de remediere pe DJ 132, având ca obiect „Lucrări de remediere a lucrării „Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 (Vlăhița-Lueta-Merești-Ocland-limita cu județul Brașov) conform ctr. 364/08.01.2015” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016; Hot 405-2021