Hotărârea nr. 405/23.11.2022 privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de trasnport public județean prin curse regulate prestat între localitățile județului Harghita”; Hot 405-2022