Hotărârea nr. 403/24.09.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor estimative aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de către CJH în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny; Hot 403-2021