Hotărârea nr. 400/24.09.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 187/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,, Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”; Hot 400-2021