Hotărârea nr. 40/18.02.2022 privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita al terenului intravilan cu suprafața de 770 mp., situat în comuna Porumbeni – satul Porumbenii Mari, înscris în CF nr. 51460 prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita respectiv transmiterii acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita; Hot 040-2022