Hotărârea nr. 395/23.11.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 42/2019 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean Harghita deţine participaţie majoritară; Hot 395-2022