Hotărârea nr. 394/23.11.2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectoarelor de pe drumurile județene DJ 136, km 18+151 – 26 +572 și DJ 136B, km 0+000 – 0+584 împreună cu terenul aferent acestora, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Avrămești; Hot 394-2022