Hotărârea nr. 391/23.11.2022 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2022-2023; Hot 391-2022