Hotărârea nr. 39/18.02.2022 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 523/2021 privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita; Hot 039-2022