Hotărârea nr. 354/13.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții: „Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Silagny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Hot 354-2022