Hotărârea nr. 351/24.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021; Hot 351-2021