Hotărârea nr. 349/30.08.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere și construire podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”;