Hotărârea nr. 347/30.08.2021  privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 132 – Vlăhița” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016; Hot 347-2021