Hotărârea nr. 346/30.08.2021 privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174A, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 174A – Bilbor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016; Hot 346-2021