Hotărârea nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Digi-Activeing – Digital Technologies for Active Ageing of Elderly People in Rural Areas” – „Tehnologii digitale pentru îmbătrânirea activă a persoanelor în vârstă din mediul rural”; Hot 034-2022