Hotărârea nr. 332/30.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021; Hot 332-2021