Hotărârea nr. 328/13.09.2023 privind alocarea cotizației restante a județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet; Hot 328 -2023