Hotărârea nr. 322/13.10.2022 privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028; Hot 322-2022