Hotărârea nr. 32/25.02.2021 privind aprobarea includerii unor construcții noi în domeniul public al județului Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I. íS.M.I.D. ” Harghita cu scopul gestionării acestora; Hot 032-2021