Hotărârea nr. 32/18.02.2022 hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Harghita, în folosință gratuită pentru A.D.I. ”S.M.I.D.” Harghita cu scopul gestionării acestora respectiv modificarea și completarea unor contracte de dare în folosința gratuită; Hot 032-2022