Hotărârea nr. 319/07.09.2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea a autovehiculelor mai puţin poluante pentru transportul elevilor din județul Harghita” de către UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în parteneriat cu UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Administrației Fondului pentru Mediu, privind ”Îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat”; Hot 319 -2023