Hotărârea nr. 313/01.09.2023 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în concesiune de către U.A.T. Județul Harghita și a modului de utilizare în acest scop a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare(FIID) aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare menajeră al operatorului regional de servicii HARVÍZ S.A., pe anul 2024; Hot 313 -2023